ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ

Π. ΛΕΓΑΤΟΣ. Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σάββατο, 25 Μαΐου 2019 16:48
Εκτύπωση

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Π. Λεγάτος είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό της Χρ. Καλογήρου. Η υποψηφιότητά του είναι μια υποψηφιότητα των επαγγελματιών της Χίου και η εκλογή του θα φέρει τη φωνή τους μέσα στο περιφερειακό συμβούλιο.

12