ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019 15:49
Εκτύπωση

12Μέσω της διμερούς συνεργασίας θα υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν οι κάτωθι δράσεις:

διεύρυνσης ενδιαφέροντος και συνεργασίας (match making)

μεταξύ των μελών των αποστολών αυτών και εκπροσώπων Αμερικανικών ομολόγων επιχειρήσεων.

με σκοπό την προώθησή τους στη μεγάλη Αμερικανική αγορά.

Ελλάδας ως χώρας υποδοχής ξένων επενδύσεων και ως κέντρου για την ανάπτυξη ξένων και μεικτών επενδύσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων στις υπόλοιπες χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

κλίματος επιχειρηματικής συνεργασίας και την προβολή της Ελλάδας ως στρατηγικού επιχειρηματικού συνεταίρου των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Ήδη Επιμελητήριο Χίου και ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο συνδιοργάνωσαν το πρώτο σεμινάριο με θέμα “TradeUSA Workshop: Prepare-Plan-Execute”

και ενημέρωσαν τον τοπικό επιχειρηματικό ιστό σχετικά με:

- Την Αμερικανική αγορά τροφίμων & ποτών

- Τις καταναλωτικές τάσεις

- Τις στρατηγικές marketing & Προδιαγραφές Συσκευασίας και Προϊόντος για επιτυχημένη διείσδυση στην αγορά των Η.Π.Α.

- Την κανονιστική συμμόρφωση με τους κανονισμούς που διέπουν τον F.D.A.

- Τη σημασία του Barcoding και τη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα διεθνή πρότυπα GS1