ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016 18:06
Εκτύπωση

Image and video hosting by TinyPicΤο Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη: Μίας θέσης εργασίας στη Χίο, με ειδικότητα:

1. Διοικητικός Υπάλληλος (μερικής απασχόλησης)

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Απαραίτητα Προσόντα :

Θα προτιμηθούν :

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

Οι υποψήφιοι που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση &αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ. Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100, καθημερινά 14:00-21:00 από την δημοσίευση της παρούσης έως και τις 28/11/2016. Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου καθημερινά 14:00 - 21:00, στο τηλέφωνο 22710 – 20000, εσωτ. γραμμή 3.