ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ Ν.Π. ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 09:08
Εκτύπωση

12

Πρόσληψη προσωπικού τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π. Δήμου Χίου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid 19, διάρκειας τεσσάρων μηνών.

12