ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΚΠΑ

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016 16:12
Εκτύπωση

Image and video hosting by TinyPicΤο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου σας γνωρίζει ότι με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4256/2014 ΦΕΚ: 92Α΄/2014) όλα τα σκάφη ολικού μήκους άνω των 7 μέτρων, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα (πλοία αναψυχής), υπό ελληνική σημαία ή σημαίας άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. πρέπει να εφοδιαστούν με νέο έντυπο ΔΕΚΠΑ (Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής). Το ΔΕΚΠΑ χορηγείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή ανεξαρτήτως τόπου ελλιμενισμού. Η διάρκεια ισχύος του ΔΕΚΠΑ είναι αορίστου χρόνου. Τα ΔΕΚΠΑ υπόκεινται σε ετήσια θεώρηση από τη Λιμενική Αρχή. Ιδιωτικά πλοία αναψυχής τα οποία έχουν εφοδιαστεί με ΔΕΚΠΑ έως την 26-09-2016 υποχρεούνται να εφοδιαστούν με νέο έντυπο από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή μέχρι και την 26-09-2017 και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της ημερομηνίας της θεώρησης του υπάρχοντος ΔΕΚΠΑ.

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας της Υπηρεσίας μας.

 

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

 photo 12049164_459641654222079_5988413387388411542_n_zpshghmetbf.png

 photo 13_zps83zai2ta.png


 photo 17_zpscuoccdt3.png

 photo 13_zpsywmcwjec.png