ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017 19:04
Εκτύπωση

12Την Πεμπτη 20 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 πμ. με εναλλακτική ημερομηνία την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 πμ. στην ακτή της «Μπέλα Βίστα», πλησίον εγκαταστάσεων Ν.Ο. Χίου, θα πραγματοποιηθεί «Άσκηση Αντιμετώπισης Περιστατικού Ρύπανσης της Θάλασσας και των Ακτών από Πετρελαιοειδή» με τη συμμετοχή-συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, του Δήμου Χίου, του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης ΧΙΟΥ, πλωτών μέσων (ΡΚ, Λάντζες) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας μας και εθελοντών που συμμετέχουν στο «Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιμετώπιση Περιστατικών Ρύπανσης» (LCP) της Υπηρεσίας μας. Σκοπός της Άσκησης είναι η βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας ανάμεσα στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και φορείς, ο έλεγχος της ετοιμότητας του προσωπικού και της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών. Σε περίπτωση που η Λιμενική Αρχή κληθεί να αντιμετωπίσει έκτακτα περιστατικά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η εν λόγω άσκηση θα αναβληθεί αναγκαστικά, γεγονός για το οποίο θα ενημερωθείτε εγκαίρως.