ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΜΑΘΗΣΗ

Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2019 14:07
Εκτύπωση

12Εκπαιδευτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο «Παρατηρήσιμη Μάθηση ΙΙ», διοργανώθηκε, στο 3ο και 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019, από τις 17:00 μέχρι και τις 19:00.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος  Erasmus+ Visible Teaching 4 Performance, στο οποίο συμμετέχει το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Χίου και συνδιοργανώθηκε από το 2o ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου και το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Χίου. Ήταν το 2ο που πραγματοποιήθηκε από την έναρξη του συγκεκριμένου προγράμματος.


Το σεμινάριο παρακολούθησαν 70 εκπαιδευτικοί από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η έννοια της παρατηρήσιμης  μάθησης  σχετίζεται με θέματα που αφορούν τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν α) στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, β) στην ανάπτυξη κινήτρων των μαθητών για τη μεγιστοποίηση της επίδρασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και γ)  σε παράγοντες βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Χίου, Γιάννης Νικήτας, άνοιξε τις εργασίες του σεμιναρίου, παρουσιάζοντας τη λειτουργία των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ) και το εκπαιδευτικό έργο του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Χίου.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Δημήτρης Αντωνόγλου - Εκπαιδευτικός Πληροφορικής του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Χίου και συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+: “Visible Teaching for Performance”. H εισήγησή του, αφορούσε στην έρευνα του ακαδημαϊκού John Hattie με θέμα την Παρατηρήσιμη Μάθηση και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στα σχολεία.

Ο κ. Αντωνόγλου παρουσίασε, επίσης, μαγνητοσκοπημένες μικροδιδασκαλίες που πραγματοποίησαν στο σχολείο τους οι εκπαιδευτικοί του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Χίου Ευγενία Βούλγαρη (εργοθεραπεύτρια), Ελισάβετ Ηλία και Αικατερίνη Σαρρή (Φιλόλογοι), μετά από τις οποίες ακολουθούσε ανάδραση, παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών και επανάληψή τους με τις βελτιώσεις που πρότειναν.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν πεντάλεπτες ενημερωτικές εισηγήσεις από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου για τους παράγοντες βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Τις εισηγήσεις προλόγισε ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕΚΕΣ Ιωάννης Συρρής, καθηγητής πληροφορικής.

Οι εκπαιδευτικοί στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες και παρακολούθησαν το εργαστήριο της επιλογής τους ανάμεσα στα έξι ακόλουθα, τα οποία δίδαξαν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕΚΕΣ:

Χρήση εργαλείων web 2 στην αυτοεκτίμηση των επιδόσεων του μαθητή
Συρρής Ιωάννης (Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής)

Ένα παράδειγμα Βιωματικής Μάθησης, Κυνήγι Θησαυρού
Βροχαρίδου Ανατολή (Σ.Ε.Ε Αειφορίας)

Συνεργατική Διδακτική Μέθοδος/Τεχνική “Jigsaw”
Βούλγαρης Σταμάτιος (Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 – Δασκάλων)

Τεχνικές Αυτοαξιολόγησης Μαθητή

Μοσχοβάκη Ελένη(Σ.Ε.Ε Νηπιαγωγών)

Η ανία των μαθητών στην τάξη

Χαβιάρας Νικόλαος (Σ.Ε.Ε Φιλολόγων)

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης για την αντιμετώπιση επιθετικότητας και εκφοβισμού.

Πάσχου Αγγελική (Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 – Δασκάλων)

Διαμορφωτική Αξιολόγηση

Σωτηρίου Σοφία (Σ.Ε.Ε Φυσικών Επιστημών)

Στη συζήτηση αποτίμησης του σεμιναρίου που ακολούθησε, οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το σεμινάριο εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για το περιεχόμενο και την οργάνωση του σεμιναρίου και ζήτησαν να ακολουθήσει νέο σεμινάριο για το θέμα, διάρκειας περισσότερων ωρών και παρακολούθησης περισσότερων του ενός εργαστηρίου.