ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΙΑΛ

Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2019 16:37
Εκτύπωση

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου συνδράμει στον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου της ΒΙΑΛ. Προς τούτο ανοικτά φορτηγά και εργάτες της Υπηρεσίας ανέλαβαν το έργο της μεταφοράς των απορριμμάτων που συνελέγησαν από το χώρο πέριξ του κάμπινγκ στο Σ.Μ.Α.

12