ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΚΤΩ ΜΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΛ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 18:59
Εκτύπωση

12Πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Π. Καλογεράκης ενημέρωσε ότι εντός του ΚΥΤ της ΒΙΑΛ δραστηριοποιούνται 8 ΜΚΟ, με 85 υπαλλήλους. Δεν υπήρξε ενημέρωση για το πόσες ΜΚΟ δραστηριοποιούνται γενικά στο νησί.

Εντός της ΒΙΑΛ δραστηριοποιούνται με διάφορες αρμοδιότητες οι κάτωθι ΜΚΟ:

Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Praxis

Salvamento Maritimo Humanitario

Ελληνικό Παρατηρητήριο Για τους Πρόσφυγες

Κάριτας Ελλάς

Μετάδραση (με τρεις διαφορετικές δράσεις και υπευθύνους)